Rozbiórka budynku

Rozbiórka budynku

Posiadając dom, który lata świetności ma już za sobą, a chcemy go odnowić, mamy dwa wyjścia – wykonać remont generalny lub zburzyć budynek i postawić w jego miejscu nowy. Rozbudowa istniejącego budynku może nie być dobrym rozwiązaniem, szczególnie jeżeli modernizacji wymaga większość elementów nieruchomości, jak ściany, podłogi, instalacje, dach, itp.

Pozwolenie na rozbiórkę

Rozbiórka budynku, a także budowa nowego, wymaga pozwolenia. Zezwolenie musi zawierać plan wyburzenia, który można dodać do oddzielnego dokumentu lub projektu w celu uzyskania pozwolenia na budowę dla nowego, jeszcze nie zbudowanego obiektu. Projekt udzielenia pozwolenia jest opracowywany przez architekta, a dokument przekazywany jest do właściwej jednostki administracyjnej.

Wniosek o pozwolenie na budowę musi zawierać plan wyburzenia, który zawiera opis i inwentaryzację aktualnej sytuacji, lokalizację istniejącego budynku i dane dotyczące istniejących przyłączy. Plan jest zazwyczaj ważny w odniesieniu do środków dotyczących emisji pyłu, innych niebezpiecznych substancji i procesu usuwania gruzu budowlanego.

ZOBACZ TEŻ  Wytyczne, aby Twoje mieszkanie było bezpieczniejsze

Proces rozbiórki

Proces wyburzenia przebiega zazwyczaj zgodnie z planem wyburzenia. Dom jest zazwyczaj rozbierany w odwrotnej kolejności do budowy.

Przed rozpoczęciem burzenia budynku należy odłączyć cały sprzęt znajdujący się na nieruchomości, energię elektryczną, wodę, ścieki, gaz i różne linie telekomunikacyjne. Konieczne jest również określenie położenia, w którym zostanie ułożony materiał pochodzący z rozbiórki.

Po usunięciu całego wyposażenia budynku przejdź do elementów stanowiących stolarkę, takie jak drzwi i okna. W kolejnym kroku zdejmujemy pokrycie dachowe (dachówka, blachodachówka). Dokonując rozbiórki musimy zwrócić uwagę na to, aby jak najdłużej zachować w całości ściany nośne. Zbyt wczesne ich uszkodzenie może grozić niebezpieczeństwem dla osób, które przeprowadzają prace rozbiórkowe. Po usunięciu dachu możesz przystąpić do rozebrania ścian działowych oraz podłóg. Jak już uporasz się z tymi pracami możesz zacząć burzyć ściany nośne, rozpoczynając od ich szczytowej części.